ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 :: วิชาภาษาไทย

 

   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : นักอ่านผู้ก้าวไกล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ใฝ่รู้หลักภาษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ล้ำค่าภาษาไทย
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : มิติใหม่ลิขิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : พูดดีมีปัญญา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : ล้ำหน้าเทคโนโลยี
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : กวีศรีอักษร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 : บทกลอนสอนคิด
 

 

   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :นักร้องรุ่นเยาว์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ภาษากับการสื่อสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 :โบราณเลขไทย
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ใส่ใจโฆษณา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ล้ำค่าภาษาเขียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : พากเพียนเขียนใหม่
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : ตำนานไทยแสนสนุก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 : ปลูกความรักชาติ