ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 :: วิชาคณิตศาสตร์

 

   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : มุม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เส้นขนาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : เศษส่วน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : ทศนิยม

 

   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การบวก การลบ และการคูณทศนิยม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : บทประยุกต์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : รูปสี่เหลี่ยม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : รูปสามเหลี่ยม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : รูปวงกลม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก