ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 :: วิชาภาษาไทย

 

   
หน่วยการเรียนที่ 1 : ขนมไทยไร้เทียมทาน
หน่วยการเรียนที่ 2 : ออมไว้กำไรชีวิต
หน่วยการเรียนที่ 3 : ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น
หน่วยการเรียนที่ 4 : ภูมิใจมรดกโลก
หน่วยการเรียนที่ 5 : ชีวิตที่ถูกเมิน
หน่วยการเรียนที่ 6 : โอมพินิจมหาพิจารณา
หน่วยการเรียนที่ 7 : แรงพิโรธจากฟ้าดิน
หน่วยการเรียนที่ 8 : ไวรัสวายร้าย
หน่วยการเรียนเพิ่มเติม

 

   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เรื่อง สนุกสนานกับการเล่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : เรื่อง หนูเอยจะบอกให้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เรื่อง คนดีศรีโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : เรื่อง สารพิษในชีวิตประจำวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : เรื่อง อย่างนี้ดีควรทำ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : เรื่อง กระดาษนี้มีที่มา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : เรื่อง รักที่คุ้มภัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : เรื่อง ธรรมชาตินี้มีคุณ